Dân ca - Cải lương

[Cải lương] - Bức ngôn đồ Đại Việt

05/02/2018 - 09:15 86

"BỨC NGÔN ĐỒ ĐẠI VIỆT' phát sóng lúc 21h30 ngày 16/02/2018 (Mùng 01 Tết) và lúc 9h00 ngày 22/02/2018 (Mùng 7 Tết)