Sàn đấu danh hài

Sàn đấu danh hài - Tập 1

28/03/2017 - 15:47 513

Thí sinh: Xuân Nghị và Mạc Văn Khoa