Sàn đấu danh hài

Sàn đấu danh hài - Tập 2

30/03/2017 - 15:48 465

Thí sinh: Trà Ngọc và Duy Khương