Sàn đấu danh hài

Sàn đấu danh hài - Tập 3

31/03/2017 - 10:26 641

Thí sinh: Đoàn Thanh Tài và Cao Mỹ Kim