Sàn đấu danh hài

Sàn đấu danh hài - Tập 4

31/03/2017 - 14:51 650

Thí sinh: Thanh Trực và Đại Ngọc Trâm