[Lịch phát sóng VTV9] Dự kiến từ 12/6 - 18/6/2017

KHUNG GIỜ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT
12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6
00:00 THỂ THAO
KTVTV
00:30 CHUYỆN CỦA SAO DIỄN VIÊN BÁ ĐẠO CƯỜI 10 THANG THUỐC BỔ MUÔN MÀU SHOWBIZ HÀNH TRÌNH BẤT NGỜ
số 26/17
VTVPY
8 XI NÊ AI RÀNH 6 CÂU
Số 2: Hòn vọng phu
00:40 SOL VÀNG
01:00 XE VÀ PHONG CÁCH THỜI TRANG PHONG CÁCH TRẺ
01:15 CHUẨN CƠM MẸ NẤU MUÔN MÀU SHOWBIZ VỊ KHÁCH BÍ ẨN ÂM NHẠC VÀ CUỘC SỐNG
01:30 LUÔN CÓ CÁCH
ĐỂ YÊU THƯƠNG
Gieo mầm yêu thương cho tâm hồn con trẻ
VTVCT
02:00 GIẢI MÃ SẮC ĐẸP TRÁI TIM CHO EM KHI CÁC THÁNH XA NHÀ
02:10 KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Hành trình tri thức - Phần 8
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Hành trình tri thức - Phần 9
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Hành trình tri thức - Phần 10
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Hành trình tri thức - Phần 11
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Hành trình tri thức - Phần 12
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Hành trình tri thức - Phần 13
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Hành trình tri thức - Phần 15
02:15
02:40 BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Một thoáng Vĩnh Long - PL
RONG RUỔI ĐẤT PHƯƠNG NAM
Hoang sơ quần đảo Bà Lụa
VTVCT
SIÊU NHÂN XANH
VÌ MÔI TRƯỜNG XANH
SỨC KHỎE TRONG TẦM TAY PHIM TÀI LIỆU
Văn minh vật chất của người Việt
Tập 5
DẤU ẤN TÌNH NGƯỜI
03:00 SỐNG KHỎE VÌ SỨC KHỎE
NGƯỜI TIÊU DÙNG
PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN
03:10 VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG
Ngăn ngừa bi kịch gia đình
PL
VĂN HÓA XÃ HỘI
Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương
VTVCT
KINH TẾ
Khôi phục làng nghề truyền thống ĐBSCL
VTVCT
TỪ BIÊN CƯƠNG ĐẾN HẢI ĐẢO
PL ngày 3/6
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
VTVPY
CHO MÙA BỘI THU
Phục hồi vườn cây ăn trái đầu mùa mưa
VTVCT
CANH TÁC THÔNG MINH
03:15
03:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
03:40 KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Xóm thúng
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Đồng quê mùa gặt
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Mứt chuối mẹ làm
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Mo cau ký ức tuổi thơ
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây: Nhớ thương đường kim mũi chỉ
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Nhọc nhằn đời lá
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Vị ngọt Thanh Trà
03:45
03:55 LUÔN CÓ CÁCH
ĐỂ YÊU THƯƠNG
Gieo mầm yêu thương cho tâm hồn con trẻ
VTVCT
SỨC KHỎE TRONG TẦM TAY SIÊU MẪU NHÍ
Số 24
THỜI TRANG PHONG CÁCH TRẺ PHÚT TÁM 9 X-SHOW
Trải nghiệm môn võ
Bình Định " Hùng kê quyền"
04:25 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
04:30 KHU PHỐ ÙM BÀ LẰNG
04:40 RONG RUỔI ĐẤT PHƯƠNG NAM
Hoang sơ quần đảo Bà Lụa
VTVCT
BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Một thoáng Vĩnh Long
PL
8 XI NÊ CHUNG TAY KẾT NỐI ÁO TRẮNG ĐẾN TRƯỜNG MÓN NGON PHƯƠNG NAM
Mắm bò hóc và dừa sáp
VTVCT
XẢ XÌ TRÉT
04:50 VTV KẾT NỐI
05:00 MV CỦA BẠN
Số 18
CA NHẠC
Ký ức sân trường
VTVHCM
CA NHẠC
Tình vội xa
VTVHCM
MV CỦA BẠN
Số 18
CA NHẠC
Ký ức sân trường
VTVHCM
CA NHẠC
Tình vội xa
VTVHCM
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Buồn trong kỷ niệm
05:30 CHÀO BUỔI SÁNG BÔNG LÚA V9
06:00 SÁNG PHƯƠNG NAM - VTV9
06:30 BẢN TIN BẤT ĐỘNG SẢN - VTV24 BẢN TIN TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG BẢN TIN BẤT ĐỘNG SẢN - VTV24 BẢN TIN TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG BẢN TIN BẤT ĐỘNG SẢN - VTV24 BẢN TIN TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG CHỐNG LUÔN LẬU, HÀNG GIẢ - BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
06:45 KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Mứt chuối mẹ làm
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Mo cau ký ức tuổi thơ
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây: Nhớ thương đường kim mũi chỉ
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Nhọc nhằn đời lá
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Vị ngọt Thanh Trà
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Dấu xưa xe ngựa
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Vị mặn tình quê
06:50
07:00 CA NHẠC
Ký ức sân trường
VTVHCM
CA NHẠC
Tình vội xa
VTVHCM
MV CỦA BẠN
Số 18
CA NHẠC
Ký ức sân trường
VTVHCM
CA NHẠC
Tình vội xa
VTVHCM
GIẢI MÃ SẮC ĐẸP MV CỦA BẠN
Số 19
07:05 TỪ BIÊN CƯƠNG ĐẾN HẢI ĐẢO
Nghĩa tình trên vùng
biên giới Vĩnh Gia
VTVCT
07:10
07:30 VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG
Ngăn ngừa bi kịch gia đình
PL
VĂN HÓA XÃ HỘI
Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương
VTVCT
KINH TẾ
Khôi phục làng nghề truyền thống ĐBSCL
VTVCT
TỪ BIÊN CƯƠNG ĐẾN HẢI ĐẢO
PL ngày 3/6
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
VTVPY
VĂN HÓA XÃ HỘI
PLCT NGÀY 10/6
KINH TẾ
Giải cứu nông sản và vấn đề tầm nhìn qui hoạch VTVHCM
07:35
07:50 CHUYỆN CỦA SAO GIẢI MÃ SẮC ĐẸP TRÁI TIM CHO EM DẠO QUANH THỊ TRƯỜNG VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG RONG RUỔI ĐẤT PHƯƠNG NAM
Khám phá du lịch sinh thái văn hóa Củ Chi
BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Miền cây xanh trái ngọt
PL
08:00 SOL VÀNG DIỄN VIÊN BÁ ĐẠO MÓN NGON PHƯƠNG NAM
Mắm bò hóc và dừa sáp
VTVCT
VỊ KHÁCH BÍ ẨN HÀNH TRÌNH BẤT NGỜ
số 26/17-VTVPY
08:10 VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG
Ngăn ngừa bi kịch gia đình PL
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
VTVPY
08:15 SÂN KHẤU HÀI
Sui gia đụng độ
08:30 CHUNG TAY KẾT NỐI TIẾNG TƠ ĐỒNG
Gieo vần trong bài ca tài tử
VTVCT
DÂN CA NAM BỘ
Lời tự tình mùa hạ
VTVCT
08:45 CHUẨN CƠM MẸ NẤU SIÊU MẪU NHÍ
Số 23
MUÔN MÀU SHOWBIZ ÂM NHẠC VÀ CUỘC SỐNG
09:00 PHIM TÀI LIỆU
Văn minh vật chất của người Việt - Tập 6
PHÚT TÁM 9
Số 12
09:15 SỨC KHỎE LÀ VÀNG
PL số 3
09:25 TRÁI TIM CHO EM
09:30 RONG RUỔI ĐẤT PHƯƠNG NAM
Hoang sơ quần đảo Bà Lụa
VTVCT
BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Một thoáng Vĩnh Long
PL
SIÊU NHÂN XANH - VÌ MÔI TRƯỜNG XANH CANH TÁC THÔNG MINH CHO MÙA BỘI THU
Phục hồi vườn cây ăn trái đầu mùa mưa
VTVCT
XE VÀ PHONG CÁCH CHO MÙA BỘI THU
Tăng lợi nhuận nghề
trồng lúa
VTVCT
09:45 SỨC KHỎE LÀ VÀNG
PL Số 4
09:50 PHÓNG SỰ, KÝ SỰ
Sức sống mới ở U Minh Hạ
VTVCT
PHÓNG SỰ, KÝ SỰ
Phân bón giả ở ĐBSCL
VTVCT
PHÓNG SỰ, KÝ SỰ
Lỏng lẻo quản lý rác thải điện tử
VTVHCM
PHÓNG SỰ, KÝ SỰ
Bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại tình dục
PL
PHÓNG SỰ, KÝ SỰ
Nông sản sạch - an toàn có đi đôi với lợi nhuận
VTVCT
VTV KẾT NỐI
10:00 BẢN TIN - 10H00
10:15 PHIM TRUYỆN 10H15
Anh, em đã yêu người khác
Tập 3/26
PHIM TRUYỆN 10H15
Anh, em đã yêu người khác
Tập 4/26
PHIM TRUYỆN 10H15
Anh, em đã yêu người khác
Tập 5/26
PHIM TRUYỆN 10H15
Anh, em đã yêu người khác
Tập 6/26
PHIM TRUYỆN 10H15
Anh, em đã yêu người khác
Tập 7/26
PHIM TRUYỆN 10H15
Anh, em đã yêu người khác
Tập 8/26
PHIM TRUYỆN 10H15
Anh, em đã yêu người khác
Tập 9/26
10:20
11:00 KẾT NỐI MIỀN TÂY
11:30 TIN TỨC - 11H30
11:50 KÝ SỰ
Miền Tây trong tôi
Tập 3/30
KÝ SỰ
Miền Tây trong tôi
Tập 4/30
KÝ SỰ
Miền Tây trong tôi
Tập 5/30
KÝ SỰ
Miền Tây trong tôi
Tập 6/30
KÝ SỰ
Miền Tây trong tôi
Tập 7/30
KÝ SỰ
Miền Tây trong tôi
Tập 8/30
KÝ SỰ
Miền Tây trong tôi
Tập 9/30
11:55
12:00 PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Hạnh phúc trong tầm tay
Tập 17/44
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Hạnh phúc trong tầm tay
Tập 18/44
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Hạnh phúc trong tầm tay
Tập 19/44
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Hạnh phúc trong tầm tay
Tập 20/44
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Hạnh phúc trong tầm tay
Tập 21/44
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Hạnh phúc trong tầm tay
Tập 22/44
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Hạnh phúc trong tầm tay
Tập 23/44
12:05
12:50 CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNG
13:00 PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Vòng xoáy kim tiền
Tập 98/100
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Vòng xoáy kim tiền
Tập 99/100
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Vòng xoáy kim tiền
Tập 100/100
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Con đường trắng
Tập 1/84
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Con đường trắng
Tập 2/84
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Con đường trắng
Tập 3/84
ÁO TRẮNG ĐẾN TRƯỜNG
13:05
13:25 8 XI NÊ
13:50 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
14:00 PHIM TRUYỆN 14H00
Phong cách đàn ông
Tập 32/34
PHIM TRUYỆN 14H00
Phong cách đàn ông
Tập 33/34
PHIM TRUYỆN 14H00
Phong cách đàn ông
Tập 34/34
PHIM TRUYỆN 14H00 PHIM TRUYỆN 14H00 AI RÀNH 6 CÂU
Số 2: Hòn vọng phu
SOL VÀNG
14:05
14:45 XẢ XÌ TRÉT CƯỜI 10 THANG THUỐC BỔ X-SHOW
Trải nghiệm tàu lượn cá heo, ca nô lướt ván, đi bộ dưới biển
DẤU ẤN TÌNH NGƯỜI ÁO TRẮNG ĐẾN TRƯỜNG
15:00 THỜI TRANG PHONG CÁCH TRẺ
15:10 DÂN CA NHẠC CỔ
Trăm nhớ ngàn thương
KTCT
DÂN CA NAM BỘ
Đêm đồng bằng
TIẾNG TƠ ĐỒNG
PL ngày 3/6
DÂN CA NHẠC CỔ
Trăm nhớ ngàn thương
KTCT
DÂN CA NAM BỘ
Đêm đồng bằng
15:30 SỨC KHỎE TRONG TẦM TAY
15:40 KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Mứt chuối mẹ làm
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Mo cau ký ức tuổi thơ
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây: Nhớ thương đường kim mũi chỉ
KÝ SỰ
Ký ức miền Tây:
Nhọc nhằn đời lá
BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Vẻ đẹp Sóc Trăng
VTVCT
15:55 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
16:00 BẢN TIN - 16H00
16:10 PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Bà nội trợ hành động
Tập 28/41
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Bà nội trợ hành động
Tập 29/41
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Bà nội trợ hành động
Tập 30/41
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Bà nội trợ hành động
Tập 31/41
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Bà nội trợ hành động
Tập 32/41
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Bà nội trợ hành động
Tập 33/41
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Bà nội trợ hành động
Tập 34/41
16:15
16:55 THÔNG TIN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
17:00 PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9
Thiên thần lạc giới
Tập   17/39
PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9
Thiên thần lạc giới
Tập   18/39
PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9
Thiên thần lạc giới
Tập   19/39
PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9
Thiên thần lạc giới
Tập   20/39
PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9
Thiên thần lạc giới
Tập   21/39
PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9
Thiên thần lạc giới
Tập   22/39
MÓN NGON PHƯƠNG NAM
Mùa ốc gạo
VTVCT
17:15 CANH TÁC THÔNG MINH
17:35 PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN
17:50 KHU PHỐ ÙM BÀ LẰNG
18:00 TIN TỨC - THỜI TIẾT
18:30 TOÀN CẢNH 24H DẠO QUANH THỊ TRƯỜNG
18:40 VÌ SỨC KHỎE
NGƯỜI TIÊU DÙNG
18:50 KHI CÁC THÁNH XA NHÀ SỐNG KHỎE VTV KẾT NỐI
19:00 PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Nhật ký thành thị
Tập 2/30
PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Nhật ký thành thị
Tập 3/30
PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Nhật ký thành thị
Tập 4/30
PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Nhật ký thành thị
Tập 5/30
PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Nhật ký thành thị
Tập 6/30
X-SHOW
Trải nghiệm môn võ Bình Định " Hùng kê quyền"
SIÊU MẪU NHÍ
Số 25
19:25 XẢ XÌ TRÉT
19:30 VTV KẾT NỐI
19:40 CHUNG TAY KẾT NỐI
19:50 BÍ QUYẾT PHONG CÁCH
20:00 PHIM TRUYỆN 20H00
Bóng mát giữa đời
Tập 24/30
PHIM TRUYỆN 20H00
Bóng mát giữa đời
Tập 25/30
PHIM TRUYỆN 20H00
Bóng mát giữa đời
Tập 26/30
PHIM TRUYỆN 20H00
Bóng mát giữa đời
Tập 27/30
PHIM TRUYỆN 20H00
Bóng mát giữa đời
Tập 28/30
CHUYỆN CỦA SAO SIÊU NHÂN XANH
VÌ MÔI TRƯỜNG XANH
20:10 SÀI GÒN ĐÊM THỨ BẢY
20:20 CƯỜI 10 THANG THUỐC BỔ
20:50 CƯỜI VUI LẮM HÀNH TRÌNH BẤT NGỜ
số 27/17
VTVPY
21:00 TIN NHANH
21:10 CHUẨN CƠM MẸ NẤU MUÔN MÀU SHOWBIZ VỊ KHÁCH BÍ ẨN ÂM NHẠC VÀ CUỘC SỐNG DIỄN VIÊN BÁ ĐẠO
21:35 DẤU ẤN TÌNH NGƯỜI
22:00 PHIM TRUYỆN 22H00
Nữ thần y - Tập 35/50
PHIM TRUYỆN 22H00
Nữ thần y - Tập 36/50
PHIM TRUYỆN 22H00
Nữ thần y - Tập 37/50
PHIM TRUYỆN 22H00
Nữ thần y - Tập 38/50
PHIM TRUYỆN 22H00
Nữ thần y - Tập 39/50
TÔI NGƯỜI VIỆT NAM
Người truyền cảm hứng
VTVCT
22:05 MUÔN MÀU SHOWBIZ
22:30 CẨM NANG SỨC KHỎE
22:45 THẾ GIỚI HÔM NAY
23:00 LUÔN CÓ CÁCH
ĐỂ YÊU THƯƠNG
Gieo mầm yêu thương cho tâm hồn con trẻ
VTVCT
SỨC KHỎE TRONG TẦM TAY 8 XI NÊ SIÊU MẪU NHÍ
Số 24
PHÚT TÁM 9 X-SHOW
Trải nghiệm môn võ Bình Định " Hùng kê quyền"
23:30 TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Mong chờ
VTVHCM
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Chờ một tiếng yêu
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Chuyện tình tôi
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Buồn trong kỷ niệm
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Mong chờ
VTVHCM
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Chờ một tiếng yêu
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Chuyện tình tôi
23:50 CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNG
Page 4 of 7