[Lịch phát sóng VTV9] Dự kiến từ 02/10 - 08/10/2017

KHUNG GIỜ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT
2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10
00:00 THỂ THAO
KTVTV
00:30 SÀI GÒN ĐÊM THỨ BẢY
Yêu thương mong manh
TƯỜNG THUẬT
Chia sẻ yêu thương lần 3
2017
NHÌN RA THẾ GIỚI
Những cuộc xâm lấn của động vật - Tập 1
NHÌN RA THẾ GIỚI
Những cuộc xâm lấn của động vật - Tập 2
NHÌN RA THẾ GIỚI
Khoa học lý thú - Tập 1
NHÌN RA THẾ GIỚI
Khoa học lý thú - Tập 2
AI RÀNH 6 CÂU
Cho trọn cuộc tình
00:40
01:00
01:15
01:20 PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN XE VÀ PHONG CÁCH CẨM NANG SỨC KHỎE SỐNG KHỎE HÀNH TRÌNH BẤT NGỜ
Số 42_VTVPY
01:30 TÔI NGƯỜI VIỆT NAM
Người phụ nữ hiến máu nhiều nhất Việt Nam - VTVHCM
CƯỜI 10 THANG THUỐC BỔ THỜI TRANG PHONG CÁCH TRẺ 8 XI NÊ
02:00 DẠO QUANH THỊ TRƯỜNG KHI CÁC THÁNH XA NHÀ
02:10 KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Vườn quốc gia nước Mỹ - tập 4
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Vườn quốc gia nước Mỹ - tập 5
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Vườn quốc gia nước Mỹ - tập 6
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Vườn quốc gia nước Mỹ - tập 7
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Vườn quốc gia nước Mỹ - tập 8
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Vườn quốc gia nước Mỹ - tập 9
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Vườn quốc gia nước Mỹ - tập 10
02:15
02:40 BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Rạch Giá
Thành phố biển tây
RONG RUỔI ĐẤT PHƯƠNG NAM
Trải nghiệm vườn quốc gia Núi Chúa
VTVHCM
SIÊU NHÂN XANH
VÌ MÔI TRƯỜNG XANH
CÂY THUỐC QUÝ QUANH TA
Số 4
CÂY THUỐC QUÝ QUANH TA
Số 3 - PL
PHIM TÀI LIỆU
Việt Nam hành trình
ra biển lớn
Tập 15
CON ĐƯỜNG TRI THỨC
Đường tới quốc dảo xanh
03:00 SỐNG KHỎE VÌ SỨC KHỎE
NGƯỜI TIÊU DÙNG
PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN
03:10 VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG
Xây dựng giáo xứ không có tội phạm
VĂN HÓA XÃ HỘI
Văn hóa hành xử
VTVHCM
KINH TẾ
Đầu tư BOT, BT giao thông - dễ hay khó
TỪ BIÊN CƯƠNG ĐẾN HẢI ĐẢO
Thường Phước
Điểm sáng vùng biên
VTVCT
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
VTVHCM
CHO MÙA BỘI THU
Hiệu quả nuôi cá chình bông_VTVPY
CANH TÁC THÔNG MINH
03:15
03:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
03:40 KÝ SỰ
Nghề biển - Tập 9
KÝ SỰ
Nghề biển - Tập 10
KÝ SỰ
Khám phá miền Tây - Tập 9
KÝ SỰ
Khám phá miền Tây
Tập 10
KÝ SỰ
Khám phá miền Tây
Tập 11
KÝ SỰ
Khám phá miền Tây
Tập 12
KÝ SỰ
Khám phá miền Tây
Tập 13
03:45
03:55 TÔI NGƯỜI VIỆT NAM
Người phụ nữ hiến máu nhiều nhất Việt Nam - VTVHCM
CÂY THUỐC QUÝ QUANH TA
Số 4
CÂY THUỐC QUÝ QUANH TA
Số 3 - PL
SIÊU MẪU NHÍ THỜI TRANG PHONG CÁCH TRẺ PHÚT TÁM 9 X-SHOW
Trải nghiệm giải đua Ironman - Tập 2
04:15 KHÁT VỌNG VIỆT NAM
Đam mê tiếng vĩ cầm
TRÁI TIM CHO EM
04:25 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
04:30 PHIM SITCOM
Oan gia bùm chéo
04:40 RONG RUỔI ĐẤT PHƯƠNG NAM
Trải nghiệm vườn quốc gia Núi Chúa
VTVHCM
BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Rạch Giá
Thành phố biển tây
8 XI NÊ CHUNG TAY KẾT NỐI ÁO TRẮNG ĐẾN TRƯỜNG MÓN NGON PHƯƠNG NAM
Cua biển Cà Mau
VTVCT
XẢ XÌ TRÉT
04:50 VTV KẾT NỐI
05:00 MV CỦA BẠN
Số 28
CA NHẠC
Tiếng hát ca sỹ Chi Dân
CA NHẠC
Tìm lại giấc mơ
MV CỦA BẠN
Số 28
CA NHẠC
Tiếng hát ca sỹ Chi Dân
CA NHẠC
Tìm lại giấc mơ
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Quên hết ưu phiền
05:30 CHÀO BUỔI SÁNG BÔNG LÚA V9
06:00 SÁNG PHƯƠNG NAM - VTV9
06:30 BẢN TIN BẤT ĐỘNG SẢN - VTV24 BẢN TIN TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG BẢN TIN BẤT ĐỘNG SẢN - VTV24 BẢN TIN TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG BẢN TIN BẤT ĐỘNG SẢN - VTV24 BẢN TIN TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG CHỐNG LUÔN LẬU, HÀNG GIẢ - BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
06:45 KÝ SỰ
Khám phá miền Tây
Tập 9
KÝ SỰ
Khám phá miền Tây
Tập 10
KÝ SỰ
Khám phá miền Tây
Tập 11
KÝ SỰ
Khám phá miền Tây
Tập 12
KÝ SỰ
Khám phá miền Tây
Tập 13
KÝ SỰ
Khám phá miền Tây
Tập 14
KÝ SỰ
Khám phá miền Tây
Tập 15/28
06:50
07:00 CA NHẠC
Tiếng hát ca sỹ Chi Dân
CA NHẠC
Tìm lại giấc mơ
MV CỦA BẠN
Số 28
CA NHẠC
Tiếng hát ca sỹ Chi Dân
CA NHẠC
Tìm lại giấc mơ
PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN MV CỦA BẠN
Số 29
07:10 TỪ BIÊN CƯƠNG ĐẾN HẢI ĐẢO
Thường Phước
Điểm sáng vùng biên
PL
07:30 VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG
Xây dựng giáo xứ không có tội phạm
VĂN HÓA XÃ HỘI
Văn hóa hành xử - VTVHCM
KINH TẾ
Đầu tư BOT, BT giao thông - dễ hay khó
TỪ BIÊN CƯƠNG ĐẾN HẢI ĐẢO
Thường Phước
Điểm sáng vùng biên
VTVCT
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
VTVHCM
VĂN HÓA XÃ HỘI
VTVCT
KINH TẾ
Thu hút đầu tư ở ĐBSCL - vì sao chưa thật sự hấp dẫn
VTVCT
07:35
07:50 BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Tây Đô - PLT6
DẠO QUANH THỊ TRƯỜNG TRÁI TIM CHO EM DẠO QUANH THỊ TRƯỜNG VÌ SỨC KHỎE
NGƯỜI TIÊU DÙNG
RONG RUỔI ĐẤT PHƯƠNG NAM
Hương sắc B’Lao
VTVPY
BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Hà Tiên miền biển đẹp
PL
08:00 CHUYỆN CỦA SAO TƯỜNG THUẬT
Chia sẻ yêu thương lần 3   2017
NHÌN RA THẾ GIỚI
Những cuộc xâm lấn của động vật - Tập 1
NHÌN RA THẾ GIỚI
Những cuộc xâm lấn của động vật - Tập 2
NHÌN RA THẾ GIỚI
Khoa học lý thú - Tập 1
08:10 SÀI GÒN ĐÊM THỨ BẢY
Yêu thương mong manh
VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG
Lật mặt   “THẦN Y”
VTVCT
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
Giữ vững “mạch máu” thông tin
VTVCT
08:15
08:30 TIẾNG TƠ ĐỒNG
Lời ca gối đầu bài vọng cổ trong cải lương
VTVCT
DÂN CA
Vui hội làng Chăm
VTVPY
08:45 CHUNG TAY KẾT NỐI SIÊU NHÂN XANH
VÌ MÔI TRƯỜNG XANH
HÀNH TRÌNH BẤT NGỜ
Số 42
VTVPY
08:50
09:00 TÔI NGƯỜI VIỆT NAM
Người phụ nữ hiến máu nhiều nhất Việt Nam – VTVHCM
SIÊU MẪU NHÍ CON ĐƯỜNG TRI THỨC
Làm thêm hè
PHIM TÀI LIỆU PHÚT TÁM 9
Số 20
09:05
09:20 TRÁI TIM CHO EM
09:30 RONG RUỔI ĐẤT PHƯƠNG NAM
Trải nghiệm vườn quốc gia Núi Chúa
VTVHCM
BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Rạch Giá
Thành phố biển tây
MÓN NGON PHƯƠNG NAM
Cua biển Cà Mau
VTVCT
CANH TÁC THÔNG MINH CHO MÙA BỘI THU
Hiệu quả nuôi cá chình bông
VTVPY
XE VÀ PHONG CÁCH CHO MÙA BỘI THU
Nuôi tôm, trồng ấu mùa nước nổi
VTVCT
09:45 TÁC PHẨM MỚI
KTVTV
09:50 PHÓNG SỰ, KÝ SỰ
Sa thải lao động lớn tuổi
PHÓNG SỰ, KÝ SỰ
Sống thọ nhưng chưa sống khỏe – vì sao?
VTVCT
PHÓNG SỰ, KÝ SỰ
TP.HCM cởi trói cho những vùng quy hoạch treo
PHÓNG SỰ, KÝ SỰ
Buýt nhanh tạm dừng ở TP.HCM
PHÓNG SỰ, KÝ SỰ
Nguy cơ giết chết những dòng sông
VTVCT
KHÁT VỌNG VIỆT NAM
Tiến sỹ Nguyễn Thành Nam số 2
10:00 BẢN TIN - 10H00
10:15 PHIM TRUYỆN 10H15
Tùy Đường anh hùng
Tập 1/45
PHIM TRUYỆN 10H15
Tùy Đường anh hùng
Tập 2/45
PHIM TRUYỆN 10H15
Tùy Đường anh hùng
Tập 3/45
PHIM TRUYỆN 10H15
Tùy Đường anh hùng
Tập 4/45
PHIM TRUYỆN 10H15
Tùy Đường anh hùng
Tập 5/45
PHIM TRUYỆN 10H15
Tùy Đường anh hùng
Tập 6/45
PHIM TRUYỆN 10H15
Tùy Đường anh hùng
Tập 7/45
10:20
11:00 KẾT NỐI MIỀN TÂY
11:30 TIN TỨC - 11H30
11:50 PHIM SITCOM
Cơm ấm nhà mình
12:00 PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Người yêu lý tưởng
Tập 7/38
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Người yêu lý tưởng
Tập 8/38
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Người yêu lý tưởng
Tập 9/38
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Người yêu lý tưởng
Tập 10/38
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Người yêu lý tưởng
Tập 11/38
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Người yêu lý tưởng
Tập 12/38
PHIM TRUYỆN 12H00 VTV9
Người yêu lý tưởng
Tập 13/38
12:05
12:50 CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNG
13:00 PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Bông hồng lửa - Tập 10/26
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Bông hồng lửa - Tập 11/26
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Bông hồng lửa - Tập 12/26
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Bông hồng lửa - Tập 13/26
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Bông hồng lửa - Tập 14/26
PHIM TRUYỆN 13H00 VTV9
Bông hồng lửa - Tập 15/26
ÁO TRẮNG ĐẾN TRƯỜNG
13:05
13:25 8 XI NÊ
13:50 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
14:00 PHIM TRUYỆN 14H00
Nữ cảnh sát tập sự
Tập 20/45
PHIM TRUYỆN 14H00
Nữ cảnh sát tập sự
Tập 21/45
PHIM TRUYỆN 14H00
Nữ cảnh sát tập sự
Tập 22/45
PHIM TRUYỆN 14H00
Nữ cảnh sát tập sự
Tập 23/45
PHIM TRUYỆN 14H00
Nữ cảnh sát tập sự
Tập 24/45
AI RÀNH 6 CÂU
Cho trọn cuộc tình
PL
ÂM NHẠC VÀ BƯỚC NHẢY
14:05
14:45 XẢ XÌ TRÉT CƯỜI 10 THANG THUỐC BỔ X-SHOW
Trải nghiệm giải đua Ironman - Tập 1
CON ĐƯỜNG TRI THỨC
Đường tới quốc dảo xanh
ÁO TRẮNG ĐẾN TRƯỜNG
15:00 THỜI TRANG PHONG CÁCH TRẺ
15:10 DÂN CA NHẠC CỔ
Khúc duyên dáng Tây Đô
DÂN CA NAM BỘ
Vẫn mãi trong tim
VTVCT
TIẾNG TƠ ĐỒNG
Nhạc tài tử trong sân khấu cải lương
PL
DÂN CA NHẠC CỔ
Khúc duyên dáng Tây Đô
DÂN CA NAM BỘ
Vẫn mãi trong tim
VTVCT
15:30 CÂY THUỐC QUÝ QUANH TA
Số 5
CÂY THUỐC QUÝ QUANH TA
PL Số 4
15:40 KÝ SỰ
Nghề biển - Tập 5
KÝ SỰ
Nghề biển - Tập 6
KÝ SỰ
Nghề biển - Tập 7
KÝ SỰ
Nghề biển - Tập 8
BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Sức trẻ Cà Mau
VTVCT
15:55 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
16:00 BẢN TIN - 16H00
16:10 PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Canh bạc hoàng gia
Tập 29/33
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Canh bạc hoàng gia
Tập 30/33
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Canh bạc hoàng gia
Tập 31/33
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Canh bạc hoàng gia
Tập 32/33
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Canh bạc hoàng gia
Tập 33/33
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Yêu con gái của kẻ thù
Tập 1/38
PHIM TRUYỆN 16H10 VTV9
Yêu con gái của kẻ thù
Tập 2/38
16:15
16:55 THÔNG TIN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
17:00 PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9
Sức mạnh hậu phương
Tập 28/30
PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9
Sức mạnh hậu phương
Tập 29/30
PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9
Sức mạnh hậu phương
Tập 30/30
PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9 PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9 PHIM TRUYỆN 17H00 VTV9 MÓN NGON PHƯƠNG NAM
Món ngon từ rau dại mùa nước nổi
VTVHCM
17:15 CANH TÁC THÔNG MINH
17:35 PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN
17:50 PHIM SITCOM
Oan gia bùm chéo
18:00 TIN TỨC   - THỜI TIẾT
18:30 TOÀN CẢNH 24H DẠO QUANH THỊ TRƯỜNG
18:40 VÌ SỨC KHỎE
NGƯỜI TIÊU DÙNG
18:50 KHI CÁC THÁNH XA NHÀ SỐNG KHỎE VTV KẾT NỐI
19:00 PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Tình yêu không khoảng cách
Tập 10/77
PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Tình yêu không khoảng cách
Tập 11/77
PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Tình yêu không khoảng cách
Tập 12/77
PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Tình yêu không khoảng cách
Tập 13/77
PHIM TRUYỆN 19H00 VTV9
Tình yêu không khoảng cách
Tập 14/77
X-SHOW
Trải nghiệm giải đua Ironman - Tập 2
SIÊU MẪU NHÍ
Số 41
19:25
19:30 VTV KẾT NỐI XẢ XÌ TRÉT
19:40 CHUNG TAY KẾT NỐI
19:50 BÍ QUYẾT PHONG CÁCH
20:00 PHIM TRUYỆN 20H00
Yêu tinh - Tập 26/30
PHIM TRUYỆN 20H00
Yêu tinh - Tập 27/30
PHIM TRUYỆN 20H00
Yêu tinh - Tập 28/30
PHIM TRUYỆN 20H00
Yêu tinh - Tập 29/30
PHIM TRUYỆN 20H00
Yêu tinh - Tập 30/30
CHUYỆN CỦA SAO SIÊU NHÂN XANH
VÌ MÔI TRƯỜNG XANH
20:10 ÂM NHẠC VÀ BƯỚC NHẢY
20:20 CƯỜI 10 THANG THUỐC BỔ
20:50 CƯỜI VUI LẮM HÀNH TRÌNH BẤT NGỜ
Số 43
VTVPY
21:00 TIN NHANH
21:10 PHIM TRUYỆN 21H10
Nỗi lòng mẹ kế
Tập   21/126
PHIM TRUYỆN 21H10
Nỗi lòng mẹ kế
Tập 22/126
PHIM TRUYỆN 21H10
Nỗi lòng mẹ kế
Tập 23/126
PHIM TRUYỆN 21H10
Nỗi lòng mẹ kế
Tập 24/126
PHIM TRUYỆN 21H10
Nỗi lòng mẹ kế
Tập   25/126
HOA HẬU HOÀN VŨ VIỆT NAM 2017
Số 2
21:35
21:55 PHIM SITCOM
MƠ ĐI
22:00 PHIM TRUYỆN 22H00
Bóng mát giữa đời
Tập 30
PHIM TRUYỆN 22H00
Sông dài - Tập 1/29
PHIM TRUYỆN 22H00
Sông dài - Tập 2/29
PHIM TRUYỆN 22H00
Sông dài - Tập 3/29
PHIM TRUYỆN 22H00
Sông dài - Tập 4/29
TÔI NGƯỜI VIỆT NAM
Nữ vô địch thể hình Thế giới
VTVCT
22:05
22:30 CẨM NANG SỨC KHỎE BAY BỔNG PHƯƠNG NAM
Sức trẻ Cà Mau
VTVCT
22:45 THẾ GIỚI HÔM NAY
23:00 TÔI NGƯỜI VIỆT NAM
Người phụ nữ hiến máu nhiều nhất Việt Nam VTVHCM
CÂY THUỐC QUÝ QUANH TA
Số 4
CÂY THUỐC QUÝ QUANH TA
Số 3 - PL
8 XI NÊ SIÊU MẪU NHÍ PHÚT TÁM 9 X-SHOW
Trải nghiệm giải đua Ironman - Tập 2
23:30 TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Tháng ngày đã qua
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Tình sầu
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Mưa trên cuộc tình
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Quên hết ưu phiền
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Tháng ngày đã qua
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Tình sầu
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN
Mưa trên cuộc tình
23:50 CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNG
Page 4 of 13