Luôn có cách để yêu thương

[Luôn có cách để yêu thương] - Dạy con chia sẻ việc nhà

18/04/2017 - 11:14 567

"LUÔN CÓ CÁCH ĐỂ YÊU THƯƠNG" phát sóng lúc 22h00 Thứ 7 trên kênh VTV9.

Chủ đề: Dạy con chia sẻ việc nhà

Dẫn chương trình: Ốc Thanh Vân

Khách mời: Diễn viên Mai Phượng

Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A

Việc không chia sẻ việc nhà và bố mẹ cũng không khuyến khích con làm việc nhà thì nó sẽ dẫn đến những ảnh hưởng như thế nào về mặt hình thành nhân cách sau này về tính cách cũng như sự yêu thương, sự quan tâm của con đối với những người xung quanh mình liệu có ảnh hưởng gì không và nếu nó đang diễn ra tại một gia đình nào đó thì chúng ta sẽ cùng giải quyết chuyện này như thế nào?