Luôn có cách để yêu thương

[Luôn có cách để yêu thương] - Chị em bạn dâu

18/02/2017 - 12:55 310

"LUÔN CÓ CÁCH ĐỂ YÊU THƯƠNG" phát sóng lúc 22h00 Thứ 7 trên kênh VTV9.

Chủ đề: Chị em bạn dâu

Dẫn chương trình: Ốc Thanh Vân

Khách mời: Chị Phạm Thị Lan - Nhân viên Kế toán

                       Tiến sĩ Tâm lý Nguyễn Hữu Long

 Mối quan hệ chị em bạn dâu, làm sao để có thể phòng tránh tối đa những xích mích nảy sinh xung quanh mối quan hệ này?