Luôn có cách để yêu thương

[Luôn có cách để yêu thương] - Vợ chồng tương kính như tân

04/02/2017 - 13:22 275

"LUÔN CÓ CÁCH ĐỂ YÊU THƯƠNG" phát sóng lúc 22h00 Thứ 7 trên kênh VTV9.

Chủ đề: Vợ chồng tương kính như tân

Dẫn chương trình: Ốc Thanh Vân

Khách mời: Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung

                       Thạc sĩ Tâm lý Tô Nhi A

"Vợ chồng tương kính như tân", vợ chồng tuy đã ở với nhau nhưng mà vẫn phải giữ kẽ, vẫn phải tương kính nhau như những người khách thì mới có thể sống với nhau dài lâu...