Luôn có cách để yêu thương

[Luôn có cách để yêu thương] - Tìm tiếng nói chung trong gia đình nhiều thế hệ

07/01/2017 - 13:45 280

"LUÔN CÓ CÁCH ĐỂ YÊU THƯƠNG" phát sóng lúc 22h00 Thứ 7 trên kênh VTV9.

Chủ đề: Tìm tiếng nói chung trong gia đình nhiều thế hệ

Dẫn chương trình: Ốc Thanh Vân

Khách mời: Diễn viên Minh Trang

                       Tiến sĩ Tâm lý Nguyễn Hữu Long

Làm sao để có thể có được hạnh phúc, hòa thuận và sự êm ấm trong một gia đình có tới ba, thậm chí là bốn thế hệ?