Bản tin chuyên đề 16h

[9 Phút giao thông] - TP. Hồ Chí Minh kiến nghị gọi Grab, Uber là taxi mới

18/09/2017 - 13:10 333

Tin chính:

Anh: Áo phát quang sạc bằng quang năng

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị gọi Grab, Uber là taxi mới

Lớp học dành cho nhân viên xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh

Anh: Nổ trên tàu điện ngầm ở thủ đô Luân Đôn