Bản tin chuyên đề 16h

[9 Phút giao thông] - Trung Quốc vận hành hệ thống xe lửa cao tốc nhanh nhất thế giới

25/09/2017 - 07:50 303

Tin chính:

Đưa người sya về nhà - ý tưởng cũ, mô hình mới

Trung Quốc vận hành hệ thống xe lửa cao tốc nhanh nhất thế giới

Trạm thu phí Cam Thịnh, tỉnh Khánh Hòa đảm bảo tiến độ thu phí tự động