Bản tin 10h

[Bản tin 10h] - Cửa hàng đầu tiên trên thế giới sử dụng thanh toán nhận dạng khuôn mặt

07/09/2017 - 13:04 316

Tin chính:

TP.Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tầm thấp mừng ngày Quốc khánh 2/9

Người tiêu dùng cẩn trọng khuyến mãi ảo

Cửa hàng đầu tiên trên thế giới sử dụng thanh toán nhận dạng khuôn mặt