Bản tin 10h

[Bản tin 10h] - Lập Hội đồng thẩm định thu hồi đất xây dựng sân bay Long Thành

08/09/2017 - 17:48 244

Tin chính:

Lập Hội đồng thẩm định thu hồi đất xây dựng sân bay Long Thành

Lượng kiều hối về TP.Hồ Chí Minh đạt 3 tỷ USD

Nghệ thuật tranh Graffiti tại New York, Mỹ