Sáng Phương Nam

[Sáng phương Nam] - TP. Hồ Chí Minh: Triển khai 5 điểm đón taxi cố định

27/10/2017 - 14:13 172

"SÁNG PHƯƠNG NAM" phát sóng lúc 06h00 hàng ngày trên kênh VTV9.

Tin chính - Bình Phước: Bắt điểm chứa động vật cực hiếm với số lượng lớn

                      Vĩnh Long: Va chạm sà lan, ghe chở 20 tấn lúa bị chìm

                      TP. Hồ Chí Minh xã hội hóa xây dựng điểm đón taxi cố định

                      Ấn Độ: Tách thành công cặp song sinh dính liền đầu