Lời xin lỗi

Lời xin lỗi - Số 10

17/03/2017 - 11:33 509

Khi 15 tuổi, tôi phát hiện ra...mình thuộc về nửa thế giới còn lại.

Là con trai duy nhất, tôi nhận sự kỳ vọng lớn từ cha mẹ - nhưng tôi có đam mê của riêng mình!