Lời xin lỗi

Lời xin lỗi - Số 14

21/03/2017 - 14:00 562

Tôi đã mang đến rất nhiều niềm vui cho nhiều đứa trẻ, nhưng đó cũng là lý do......tôi không thể dành thật nhiều thời gian cho chính con trai của mình!