Lời xin lỗi

Lời xin lỗi - Số 15

22/03/2017 - 08:25 532

Con cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc con suốt thời gian qua.... trông nom con từng miếng ăn tới giấc ngủ.